[Cataloque] [Contact us]
 
 
   EURO TROPHY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Star Award: ถ้วยรางวัลรูปดาว สื่อถึงความสำเร็จในการดำเนินการ หรือ การแข่งขันต่างๆ ผลิตจากวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ถ้วยรางวัลอัลลอยด์, ถ้วยรางวัลดีบุก, ถ้วยรางวัลเรซิ่นรูปดาว, ถ้วยรางวัลอะคริลิกตัดขึ้นรูปดาวแบบต่างๆ ตลอดจนถ้วยรางวัลรูปดาวที่ผลิตจากคริสตัล ขอเชิญชมตัวอย่างถ้วยรางวัลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม บริษัท รางวัลไทย จำกัด

 
 
     
   

 

 
       
   
 
       
                                 ©2010 Thai Award Co., Ltd. All rights reserved